Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

27 ก.พ. 2565

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกิจกรรมเปลี่ยนธงประจำพระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ เข้าหารือข้อราชการกับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดเพชรบุรี ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสมุทรสาคร ...อ่านต่อ

27 ก.พ. 2565

พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ...อ่านต่อ