Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

09 ก.พ. 2566

วันที่ 7 ก.พ.66 เวลา 09.00 น. พลเรือตรีบุญรักษ์ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกทบทวน หมวดเรือเฉพาะกิจ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ณ ห้องประชุม อาคาร ศรชล.1 ...อ่านต่อ

30 ม.ค. 2566

วันที่ 27 ม.ค.66 คณะผู้บังคับบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และทัพเรือภาคที่1 ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาฯแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยแห้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ...อ่านต่อ

18 ม.ค. 2566

วันที่ 18 ม.ค.66 เวลา 13.30 น. น.อ.ธรรมนูญ  จันทร์หอม รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 และ น.อ.สมชาย ญาติประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์ยุทธการฯ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (FMC) ...อ่านต่อ

13 ม.ค. 2566

วันที่ 11 ม.ค.66 เวลา 10.30 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ทัพเรือภาคที่ 1 ท่าเรือประจวบ และประชาชนในพื้นที่บางสะพาน ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย อับปาง ณ บริเวณท่าเรือประจวบ โซนท่าเทียบเรือ C โดยมี พลเรือโทพิชัย ล้อชูสกุล ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 เป็นประธานฯ ...อ่านต่อ

19 ธ.ค. 2565

วันที่ 19 ธ.ค.65 เวลา 09.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ได้นำกำลังพลทำพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ...อ่านต่อ