Responsive image

ข่าวสาร/กิจกรรม

21 พ.ย. 2565

วันที่ 21 พ.ย.65 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1  เดินทางเข้าหารือข้อราชการกับนาย ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง/ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง ...อ่านต่อ

18 พ.ย. 2565

วันที่ 17 พ.ย.65 นาวาเอก ธรรมนูญ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และคณะเดินทางไปตรวจความพร้อมของเรือในบัญชีกำลัง ได้แก่ เรือตรวจการณ์ กศก.522 ของกรมศุลกากร และ เรือตรวจการณ์ ทช.801 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ท่าเทียบเรือสถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร ...อ่านต่อ

10 พ.ย. 2565

วันที่ 10 พ.ย.65 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์รักษาประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) พลเรือตรี บุญรักษ์  โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ  ศูนย์อำนวยการรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และ นาวาเอก พินัย จินชัย รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมต้อนรับเรือสำราญ M.V.Viking Orion สัญชาตินอร์เวย์ ...อ่านต่อ

04 พ.ย. 2565

วันที่ 3 พ.ย.65 เวลา 15.00 น. พลเรือโท พิชัย  ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 / ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดตราด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด ...อ่านต่อ

03 พ.ย. 2565

วันที่ 3 พ.ย.65 เวลา 9.45 น. พลเรือโท พิชัย  ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 / ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดจันทบุรี และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดจันทบุรี ...อ่านต่อ