Responsive image

วันที่ 19 พ.ค.66 เวลา 09.19 น.  พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร รองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ฯ

วันที่ 19 พ.ค.66 เวลา 09.19 น.  พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร รองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ฯ  ณ บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
#วันอาภากร #ศรชลภาค1 #หน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด