Responsive image

วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๑๙ น. พล.ร.ต.บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว ผอ.สน.ศรชล.ภาค ๑ ร่วมวางพวงมาลา ในนามของ ศรชล.ภาค ๑ และ ศรชล.จว.ชพ. ในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลเสด็จในกรมฯ (ริมคลองชลประทาน)

วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๑๙ น. พล.ร.ต.บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว ผอ.สน.ศรชล.ภาค ๑ ร่วมวางพวงมาลา ในนามของ ศรชล.ภาค ๑ และ ศรชล.จว.ชพ. ในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลเสด็จในกรมฯ (ริมคลองชลประทาน) ม. ๑ บ้านขุนแสน ต.นาชะอัง อ.เมือง จว.ชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ซึ่งในพิธีฯ มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงสักการะ การวางพวงมาลา การกล่าวสดุดี การร่วมเพลงดอกประดู่ การรำเทิดพระเกียรติ และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน